pondělí 12. prosince 2016

Bees Putty test - termín zveřejnění / Bees Putty Test - Term of Publication


        Ahoj / Hi

   Zdravím a přeji fajn den 😉. Pro ty z vás, kteří čekají na velký přehled a test Bees Putty hmot, tu mám konečný termín jeho zveřejnění.

   Salute and have a nice day 😉 :). There is the term of publication for each of you who is waiting for the great BeeSPutty test and review?

   Nakonec jsme se rozhodli rozdělit publikaci. Samotný srovnávací test bude zveřejněn ještě před vánoci.

We have decided to split it after all. The benchmark test will be published before Christmas.


   Bonusové díly zobrazující tvorbu fantasy vinětky pak zveřejníme počátkem roku 2017, přičemž termín zveřejnění ještě upřesníme.

    All bonus parts describing the creation of the fantasy vignette is going to be published in early of 2017 –  date will be specified yet.    Cheers Borek


P.S. Už za pár dnů zveřejním fotografie dvou Napoleonských figurek (spodní část jedné z nich jsem tady představil v rámci teaseru před více než dvěma týdny).Také již pracuji na dalším díle seriálu o skulptingu figurek, velmi brzy bude zveřejněna 2. část čtvrté kapitoly, tentokrát o výrobě drátové kostry a základu figurek. No a do konce roku (nejspíše někdy mezi svátky) se snad dočkáte i dalšího dílu Piety, budu-li úspěšný ve stíhání všeho, co je třeba stihnout 😓.

 P.S. In a few days I post a picture of two 54mm Napoleonic figures (the lower part of one of them I was introduced in the teaser for more than two weeks on this blog) .Also, I am already working on the next part of the series about figure sculpting, very soon will be published the second part of the fourth chapter, This time -  Making of a wire skeleton and base of figure body. Oh, and by the end of the year ( sometime between the holidays probably ) hopefully you'll get the next part of Pieta, if I make it😓.

Žádné komentáře:

Okomentovat