pondělí 30. května 2016

Test Polymerových hmot - část 1. / Polymer Clay Test - Part 1


!!!This post is in the Czech language only.
To translate you should use an integrated google
translator in this page. You can find it in the right column above!!!


Test polymerových hmot - díl první


 Zdravím všechny příznivce a návštěvníky Lopeeho blogu.


   Jmenuji se Boris aka Borek a tohle je můj první přímý příspěvek na Akrylem.blogspot.cz. Podíváme se v něm na zoubek polymerovým hmotám a jejich využítí jako skulptorského materiálu pro modelování figurek. Test je součástí velkého projektu, který v současné době již běží. Děkuji Tímto panu Jiřímu Grégrovi za možnost tento test zveřejnit. Jeho zveřejnění bylo podmíněno splněním několika podmínek a  jelikož máme splněno, test je tu a my doufáme, že vám bude užitečný i jinak než příjemně strávenými chvílemi u samotného příspěvku.

   Celý článek je poměrně dlouhý, rozdělil jsem jej proto na tři díly. Dnes, v prvním díle, se seznámíme s projektem, který  stojí za samotným testem,  přiblížíme si podmínky a cíle testu, seznámíme se  s testovanými materiály a určíme kritéria pro hodnocení. Ve druhé části pak přejdeme k samotnému testu, přičemž se zaměříme na originální hmoty, tedy jednotlivé značky nemísené s jinými materiály. Ve třetí a poslední části článku dokončíme test materiály namixovanými z různých značek a vše uzavřeme závěrečným hodnocením. Doufám, že tahle minisérie Vám přinese něco nového a že se Vám bude líbit.


Díl první: Úvod

   V současné době se připravuji  na zakázkový projekt  Great Battles.  Za tímto projektem stojí pan Jiří Grégr, který již více než 20 let vyrábí sběratelské malované figurky pod značkou FGL. Nyní tedy přichází poprvé s projektem stavebnic (kitů), a hned ve velkolepé formě. V rámci projektu Great Battles se sběratelé a malíři figurek  projdou historií známých i neznámých válečných  konfliktů historie naší planety. Tuto cestu jim budou zprostředkovávat viněty a diorámky zobrazující  bitevní scény z různých historických období. Dovolte, abych nejdříve  citoval z oficiálních materiálů projektu:

   „   …podíváme se do starého Říma, za Germány, Galy a Vikingy, při svých dobrodružstvích se ocitneme na ranně středověkých bojištích, zavítáme i do Napoleonských válek, navštívíme skytské válečníky, budeme se prodírat bitevní vřavou v dobách Třicetileté války a utrpením války Severu proti Jihu.  S Conquistadory uzříme pád Aztéků, proženeme se událostmi první světové války, budeme svědky pradávných válek Sumerů, Egypťanů i starých Řeků, vybojujeme vítězství v Americké válce za nezávislost, naší pozornosti neunikne ani vpád  Normanů do Anglie, nakoukneme i do středověkého Japonska. S polskými válečníky budeme stát proti Turkům u Vídně, s maďarskými a českými rytíři se tureckému vojsku postavíme u Moháče, projdeme společně stoletou válkou i válkou růží, zastavíme spolu s ruskými bohatýry rozpínavost Řádu německých rytířů i mongolských nájezdníků a v Africe budeme po boku anglických vojáků čelit Zuluům. Jako blesk z čistého nebe udeříme na křižácká vojska v době Husitských válek, v několika bitvách budeme sledovat boj Skotů za nezávislost, vydáme se na dlouhou  a krvavou pouť křížových výprav, se siouxkými válečníky se postavíme generálu Custerovi, oslavíme vítězné bitvy po boku slavné švýcarské pěchoty a budeme přihlížet i condotiérským válkám v Itálii 13., 14. a 15. století. Zkrátka je na co se těšit (byť ne přesně v tomto pořadí). Připravujeme i projekty z válečných střetů, které nejsou tak notoricky známé, i když v kontextu doby a země sehrály někdy  menší, někdy  větší, ale mnohdy  zásadní roli dějinného významu. Vydáme se k brůdku ve Všerubském průsmyku, na krvavé louky u Visby, k hradišti Vogastisburg, k městu Ankara nebo k řece Visle. Plánů je mnoho, nezastíráme však, že vše bude záviset na Vašem zájmu o náš projekt.“

   Tolik tedy citace (některé další informace můžete najít namém blogu zde). 


 Polymerové hmoty

   
   Protože jsem se rozhodl figurky pro tento projekt modelovat primárně z polymerových hmot vytvrzovaných teplem, bylo třeba se rozhodnout, kterou značku upřednostním pro svou práci. A protože jsem Lopeemu už před delším časem slíbil test polymerových modelářských hmot, nastal pravý čas pro tento příspěvek

   Pravdou je, že s Polymerovými  hmotami   nemám tak velké zkušenosti. Udělal jsem z těchto hmot několik figurek, ale prozatím jsem nevyzkoušel mnoho značek a také v sochařských a modelářských postupech s touto hmotou se pořád ještě učím. Přesto jsem vybral právě tento modelovací materiál, má totiž několik neoddiskutovatelných výhod oproti Magic Sculpu a epoxidovým modelářským tmelům obecně.


 • Předně netvrdne, můžete tedy pracovat na skulptu a detailech tak dlouho, jak potřebujete. 

 • Další výhodou je stabilní konzistence hmoty po celou dobu práce. Epoxidové hmoty tvrdnou v rozmezí od dvaceti min do dvou hodin, ale skutečně vhodnou konzistenci k práci mají pouze v rozmezí několik minut až desítek minut. 

 •  No a samozřejmě je tu samotná konzistence, která (krom faktu, že se nemění v průběhu práce) je skutečně výborná pro sochařskou práci. Přesto, že jsou věci, které se s Polymery dají dělat těžko a komplikovaně, což se projeví i při testu (právě proto zůstane v mém arzenálu výše jmenovaný Magic Sculp), jsou polymery vskutku vynikajícím sochařským materiálem. Jsou velmi jemné (pokud jde o strukturu a konzistenci), netrhají se, vytváří jemné, čisté  a především extrémně ostré linie.

   Pokud jde o mne, považuji polymerové hmoty za vrchol materiálových možností pro miniaturní skulpting. Mají pár nevýhod, předně to, že netvrdnou znamená, že


 • při modelování musíte dávat velký pozor, abyste si nezničili už hotovou práci. Také se obtížně vytváří složité a vrstevnaté detaily, které je jednodušší modelovat postupně na vytvrzené vrstvy skulptu.  Polymery se sice dají péct opakovaně, ale je to nebezpečné, model může popraskat  (sám dávám přednost jedinému vytvrzení v troubě)

 • Na rozdíl od Epoxidových modelářských hmot mají polymery nižší adhezi (přilnavost k podkladu), což se negativně projevuje při modelování detailů na již vytvrzenou plochu polymerové hmoty. 

 • Také tvrdost výsledného (teplem) vytvrzeného materiálu  je podstatně nižší, než u epoxidových tmelů. Polymery jsou zkrátka křehčí a obzvláště tenké vrstvy se rády lámou a praskají..

   Přesto výhody jednoznačně převažují.


Podmínky a cíle testu

   Ideální test pro jakýkoli skulptorský materiál  (pokud nechceme testovat rovnou na finální figurce) by měl podle mého názoru splňovat 2 kritéria.

   1. Měl by být dostatečně jednoduchý, aby nezabral zbytečně moc času

   2.  Měl by být dostatečně komplexní, aby z něj bylo možné odvodit hodnocení použitelnosti nebo vhodnosti testovaného materiálu.

   Test má stanovit vhodnost polymerových hmot nebo jejich směsí pro použití v projektu Great Battles. Půjde o figurky v měřítku 1:32 (54mm).

   Proto jsem navrhl pro tento test souhrn prvků a aspektů historických figurek soustředěných na ploše o rozměru  2x2 cm. Nachází se na ní  fragmenty zbrojí a částí v měřítku 1:32 (54mm) , které zahrnují určité spektrum  detailů, které se při skulptingu figurek nejčastěji vyskytují.
   V rámci tohoto testu nebylo třeba  vytvářet vysoce kvalitní skulpty dotažené do nejmenších detailů, konec konců na to jsem  ani neměl časový prostor. Navíc v rámci práce na projektu budu podle potřeby kombinovat  polymerové hmoty a epoxidové tmely, jak už jsem napsal výše.  V rámci testu je třeba prozkoumat modelářské vlastnosti polymerových hmot a k tomu bohatě dostačuje jednodušší skulpt. Na tomto skulptu budu navíc z polymerů provádět i skulpting detailů, který bych při normální práci dělal například z Magic Sculpu. Ale protože testujeme polymerové hmoty, bude z nich vytvořen vždy celý skulpt. Proto rozhodně nečekejte dokonalé a precizně vymodelované skulpty dotažené do nejmenších detailů. Míra propracovaní je ale dostatečná, aby z ní bylo možno odvodit hodnocení pro potřeby našeho testu. Samozřejmostí pak je vymodelování celého skulptu bez průběžného vytvrzování, na jeden zátah.


Testované Materiály

Pro test jsem vybral tyto materiály:

Originální hmoty

Fimo  Classic


Premo Sculpey


Bees Putty


Super Sculpey Firm


   Dosti často je mezi sochaři-figurkáři využíváno mísení různých typů polymerových hmot pro dosažení lepší konzistence a přiměřeného poměru tvrdosti/modelovatelnosti.  Proto jsem do testu zařadil i směsi některých vybraných  hmot, vždy s 50% poměrem Sculpey Firm Grey . 

Směsi hmot

Fimo  Classic + Super  Sculpey Firm (50/50 %)

Premo Sculpey + Super Sculpey Firm (50/50 %)

Super Sculpey Medium Blend

 Bees Putty + Super Sculpey Firm (50/50 %)

Poznámka! Sculpey Medium Blend vlastně patří do kategorie originální hmoty, ale protože (jak už jste se mohli dočíst na Lopeeho blogu zde) je Medium Blend  vlastně továrně dodávaná směs hmot Super Sculpey a Super Sculpey Firm, přidávám ji do kategorie 'směsi hmot'.

 
Pár slov k hodnocení

   Ještě než se dostaneme k testování jednotlivých hmot, chci podotknout, že zde popsané postřehy jsou jen mým vlastním názorem. Všechny použité  postupy a závěry v rámci testu vycházejí z mých vlastních zkušeností, ale také subjektivních pocitů při samotné práci. Může se stát, že  ne všichni se budou ztotožňovat s mými závěry.  Stejně tak je možné, že existují  i jiné než zde uváděné postupy,které já nepoužívám nebo neznám. Vězte proto, že netrvám na tom, aby tento článek byl brán jako svaté dogma. Každý figurkář dává přednost jiným materiálům, jiným postupům a jiným nástrojům. Tento test jsem dělal především pro své vlastní potřeby v rámci příprav na projekt Great Battles  a je třeba k němu tak přistupovat. Zároveň však doufám, že především začátečníkům koketujícím se skulptorskou profesí pomůže zorientovat se v materiálových možnostech a poskytne jim vodítka, díky nimž budou lépe připraveni na případný výběr vlastního preferovaného materiálu. Vždy ale mějte na paměti, že vlastní test materiálu pro Vás bude vždy nejpřínosnější.

   A ještě jedna věc. Pod souhrnným zhodnocením každé hmoty najdete jména vynikajících sochařů, kteří tuto konkrétní hmotu používají. Tyto informace berte prosím s rezervou, nejsou nijak ověřované u dotyčných umělců, vycházejí pouze z kusých informací získaných z různých článků a fotografií, převážně na internetu.


Způsob hodnocení

   Polymerové hmoty jako takové jsou v podstatě velmi podobné a  se všemi lze dosáhnout  prakticky totožných výsledků. Hodnocení tedy nebude klást důraz na proveditelnost sochařských technik, ale spíše na míru složitosti dosažení stanoveného výsledku a objektivní  i  subjektivní  aspekty práce s hmotami.


Aspekty určující výsledné hodnocení:

 • Náročnost dosažení stanoveného výsledku
 • Modelovatelnost a subjektivní vnímání  samotné práce s hmotou
 • Vhodnost použití hmoty k jednotlivým aspektům skulptorské  práce (draperie látek, anatomie,  detaily, kroužková zbroj, atp.)
 • Přilnavost materiálu k podkladu
 • Možnosti vyhlazování povrchů a míra náročnosti provedení vyhlazováníPříprava

   Abych nemusel od základu modelovat osm stejných skulptů. Vytvořil jsem jakýsi základní skulpt o již zmíněných rozměrech 2x2 cm. Na něm jsou předmodelovány základní tvary. 
   Vzhledem k tomu, že Polymerové hmoty jsou všechny vhodné k podobné práci a že tyto základní tvary není problém vytvořit z kterékoli testované hmoty bez rozdílu, mohl jsem se dopustit tohoto malého ‚podvodu‘ a trochu si tím zjednodušit práci. Konec konců  to, co nás v testu především zajímá, bude modelování detailů, draperií, kroužkové zbroje a dalších drobností , a samozřejmě i dokončovací práce.

    Tento předmodelovaný základ (modeloval jsem jej směsí hmot Fimo a Super Sculpey Firm) jsem pak otisknul do silikonové formy (dvousložková hmota Siligum, o níž vám Lopee již před delším časem přinesl tento článek).  


   Do této formy jsem pak postupně obtiskl každou z testovaných hmot. Vzniklo tak osm základů připravených ke konečnému  skulptorskému testu. A tady je konečných osm testovacích skulptů pěkně pohromadě...

   Toť pro dnešek vše. Zítra se tedy podíváme detailně na zoubek prvním čtyřem originálním hmotám - Fimo, Premo, Bees Putty a Super Sculpey Firm.           Hezký den všem a zítra ve 14:00 opět nashledanou  :)


2 komentáře:

 1. Tohle tady chybělo. Tedy já si to snad mohu dovolit takhle napsat :-). Bude to chtít čas od času zopakovat. Jak jsem už říkal, tak díky moc! Martin

  OdpovědětVymazat
 2. Není zač, spojil jsem užitečné s užitečným (doufám:D). Borek

  OdpovědětVymazat