pátek 16. srpna 2013

Busta barbara V. - oči

Pro namalování očí existuje mnoho způsobů a stejně jako takřka u všeho i zde platí, že důležitý je cíl. Tedy namalované oko, které jako oko vypadá. Na tomto blogu jsem již o malování očí psal. Tentokrát jsem maloval oči člověka, ne opice. Ačkoli je tedy pravda, že se od sebe právě tyto dva druhy savců právě v tomto aspektu příliš neliší, navíc se stejně v obou případech jednalo o herce. V případě busty barbara pak o Jasona Momou, který si zahrál postavu Khala Droga v televizním seriálu Hra o trůny.

There are many ways how to paint eyes. The most important is the goal - eye painted like eye :-). I have written about painting eyes before but now I painted specific eyes. The barbarian is Jason Momoa's Khal Drogo from the HBO's TV series Game of Thrones.

Protože se jednalo o konkrétního herce, na internetu jsem si zjistil, že barva jeho očí je zelená. To bylo vlastně vše, co jsem potřeboval vědět.

When I knew who it was, I used internet browser to find out the only thing I needed to know - that the colour of his eyes is green. That was all. 

Malování očí

a) - nejprve je potřeba hlavu začistit a natřít základní vrstvou podkladové barvy. Jako primer jsem zvolil bílý a černý sprej od Games Workshop. Díky tomu jsem na celé bustě napodobil stín a světlo - tzv. zenithal lightning. To však není nijak důležité pro samotné malování očí.

Painting eyes

a) - first of all you have to clean the head and apply primer colour. I choosed black and white sprays from Games Workshop. For painting eyes it is not important.

b) - stříkací pistolí jsem nastříkal první vrstvu pleťové barvy. Protože oči mají být orámované černou barvou, nebylo nijak třeba pracovat na stíne a světlech očních víček a okolí očí. Pokud ano, maloval bych to až po namalování vnitřku oka.   

b) - using airbrush I applied basic skin color. There are gonna be black frames around eyes so there was no need to care for it. In other case I would paint it after painting the inner part of eye anyway.

c) - světlou barvou Ivory (Vallejo) jsem namaloval oční bělmo a černou barvou jsem namaloval v každém oku černou tečku. Oční víčka okraje této tečky překrývají. Je důležité, abychom bělmo nenabarvili čitě bílou barvou!

c)   - almost white color (I used Ivory by Vallejo Colors) was used for painting the white of each eye. It is important not to use pure white colour for it. 

d) - protože  oči jsou zelené, naředěnou zelenou barvou (Andrea Green Paint Set) jsem namaloval kruhy uvnitř duhovky.  Kolem oka jsem nechal černý okraj. Do této naředěné barvy jsem přidal trochu žluté tak a ještě jednou jsem tímto odstínem vymaloval střed duhovky. Po zaschnutí jsem ještě velmi silně zředěnou světlou hnědou duhovku vybarvil.

d) - eyes are green so I used dillueted green (Andrea Green Paint Set) to paint inner part of the iris. I let black edge around each iris. Then I added yellow into previously dilueted colour just to paint the center of each iris. When it was dry (!) I used watered down brown colour to color in the whole iris.

e) - tenkým štetcem 2/0 jsem do středu každé duhovky udělal černou tečku jako zornici. V tuto chvíli pracujte velmi opatrně! Zornice musí být velmi drobná.

e) - very sharp brush 2/0 was used to make a very small dot in the center of each iris to represent pupil. Be very careful! The dot must be very small.

f) - nakonec uděláme bílou tečku simulující odlesk v každém oku. Díky tomu oko doslova oživíme. Je také možné použít červený jemný wash do koutku každého oka a lesklým lakem je dobré celé oko přelakovat. Protože však budu nakonec namalovanou bustu fotit, lak jsem zatím nepoužil.

f) - last step was making one small dot in each eye to represent flesh in each eye. It really brought eyes into the life. Well, I paint the bust for making photos. That's why I still haven't used the gloss varnish because I am not sure how it should look like. If you want, you can use watered down red wash in corner of each eye. It just depends on the look of eye you paint.

Žádné komentáře:

Okomentovat