středa 9. srpna 2017

Stejnokroje vojáků sloužící v habsburské armádě 1618-1918 (Uniforms of the soldiers on duty in Habsburg Army 1619-1918)

foto: textiler.cz

Knihu 'Stejnokroje vojáků sloužících v habsburské armádě 1618-1918' Gustava Bezděkovského vydala Společnost Textiler Denisy Tiché vychází právě v těchto dnech. Nebo abych byl přesný, já jsem si jí všiml v knihkupectví minulý týden. Jako rok vydání má uveden loňský rok. To však není důležité. Důležité je, že na více než 200 stranách formátu A4 obsahuje 400 kreseb a technických nákresů. Ty jsou navíc doplněny i o stručný česko-anglický text. Protože se firma Textiler zabývá výrobou replik historických vojenských uniforem, je i na obrázcích v knize tato skutečnost velmi dobře znát. Byť kresby (a samozřejmě i jejich popis) považuji za dost zajímavé samy o sobě, ještě mnohem přínosnější mi přijde právě i kvalita jednotlivých kreseb. Je z nich totiž patrné, že se vycházejí právě i z praxe výrobce historických uniforem. Díky odbornému dohledu se navíc jedná i o práci ověřenou. Kniha se mi opravdu velmi líbí. A ještě abych nezapomenul na onu třešničku na dortu - byť to není v určitých omezených kruzích v módě, tak všechny zobrazené uniformy jsou uniformy vojáků, kteří pocházeli z Habsburské říše. Tedy vlastně i z budoucího Československa... 😃

V životě jsem již viděl poměrně hodně knih, které se zaměřovaly na uniformy z různých období. Snad proto oceňuji tuto knihu ještě více. Není sice svou cenou určena pro každého - ale vzhledem ke kvalitě tisku a obsahu se nejedná o žádnou láci - jenže takovou ani - troufám si říci  být neměla a nemá. Nezbývá než jen doufat, že i druhý díl 'Vojáci říše a zemí Koruny české od doby Karla IV. po současnost bude stejně kvalitně zpracovaný.

Opozornění: omezený náklad cca 500 kusů!

The book 'Uniforms of the Habsburg Army Staff 1618-1918' by Gustav Bezdekovsky was published by the Denisa Ticha’s Textiler. Well, it was published in 2016 but, to be accurate, I noticed in in the bookstore last week. This is not important anyway. What is really important is this: there are about 400 drawings and technical drawings on over 200 A4 pages. These pages are also additionally accompanied by a brief Czech-English text. Since Textiler is engaged in the production of replicas of historical and military uniforms, the fact is well known in the figures in the book. Although the drawings (and, of course, their description) are considered to be quite interesting themselves, the quality of the individual drawings is even more beneficial. It is obvious that they are based on the practice of the producer of historical uniforms. Expert supervision also means it is verified. I really like the book. And let's not forget that cherry blossom - although it's not in some limited fashion circles, all the shown  uniforms are uniforms of soldiers coming from the Habsburg Empire. So, even from the future Czechoslovakia. 

Note: the number of published books is limited.

Kde koupit/where to buy: textiler.cz

foto: textiler.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat